fbpx

De Limburgse agrarische sector ontdekken

In elke agrarische sector bij een of twee bedrijven de deuren openzetten voor potentiële nieuwe medewerkers. Dat is de komende jaren het streven van Leo Loopbaan en Ontwikkeling (LEO). De Limburgse coöperatie ondersteunt werknemers bij de start op de arbeidsmarkt of bij ‘een leven lang leren’. Daar hoort een kennismaking op het bedrijf bij.

Hoe ziet een werkdag eruit? Wat zijn de ontwikkelmogelijkheden? En hoe is jullie bedrijf georganiseerd? Het zijn vragen die mensen kunnen stellen aan het bedrijf waar ze een kijkje komen nemen. ‘Soms best lastige vragen om te beantwoorden’, erkent projectleider Noah Hazen van Leo Loopbaan. Vragen vanuit de werkgever aan de bezoeker heeft Hazen als hulpmiddel ook op zak: ‘Ben je graag alleen of juist in gezelschap, en waarom?’
Deze ‘laagdrempelige manier om kennis met elkaar te maken’ maakt onderdeel uit van de Limburg Experience (LEX). Het idee is om jong en oud kennis te laten maken met voor hen nieuwe sectoren, zoals de land- en tuinbouw. ‘Het is kosteloos en vrijblijvend’, zegt Hazen. ‘We willen nooit ‘nee’ verkopen.’
De LEX maakt onderdeel uit van de coöperatie LEO. Het initiatief om medewerkers mo-biel te maken op de arbeidsmarkt is in 2020 uit de startblokken gekomen met steun van de provincie Limburg en diverse publieke en private partners. Binnen LEO is het onderwijs ruim vertegenwoordigd met Vista college, Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool en Yuverta.
‘Juist vraagstukken in de agrarische sector, zoals de komst van data, de verduurzaming en de energietransitie, vragen om een zo groot mogelijke mobiliteit van personeel’, zegt LEO- directeur Ramon Niessen.
De coöperatie wil samen met LLTB met alle soorten agrarische bedrijven, van glastuinbouw tot zorgboerderij, om tafel om matches te maken. ‘We informeren de bedrijven en bespreken de mogelijkheden om de gesprekken met kandidaten soepel te laten verlopen. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om zich op onze website te presenteren’, legt Hazen uit.
‘We zijn een ontmoetingsplatform, je zou ons de cupido van de arbeidsmarkt kunnen noemen, die de oriëntatiekandidaat en werkgever aan elkaar probeert te koppelen. Als de klik er tijdens een bedrijfsbezoek is, kun je praten over vervolgstappen’, geeft de LEO- directeur aan.

Individu ondersteunen
‘We zetten ons in voor loopbaanondersteuning, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren’, verwoordt Niessen. ‘We zijn er in de eerste plaats voor het individu. Wat wil hij of zij op de arbeidsmarkt en hoe kunnen wij dat ondersteunen, zodat iedereen zijn of haar talent kan benutten. Eén vraag die we graag stellen, is: wat zou je doen als je alles zou kunnen en durven? We merken dat het een grote uitdaging is voor veel mensen om in de ‘doe-stand’ te komen en daar helpen we ze bij.’
De ondersteuning kan uiteenlopen van een cv-check of het faciliteren van een zelftest tot een workshop ‘Start je eigen bedrijf ’ en kennismaken met de groene sector via bedrijfsbezoeken. ‘We zien dat veel werkgevers vooral met in- en uitstroom van personeel bezig zijn en nog weinig met loopbaanontwikkeling. De achterdeur staat soms wijd open’, ziet Hazen. ‘Juist in deze krappe arbeidsmarkt kan het binden en boeien een manier zijn om personeel binnenboord te houden.’
Via LEO kunnen alle geïnteresseerden in de Limburgse arbeidsmarkt zich online stap voor stap oriënteren binnen een werkveld of beroep om vervolgens bedrijven te bezoeken waar ze welkom zijn. De coöperatie doet, zeker met een initiatief als de LEX, een beroep op werkgevers in de agrarische sector om zich aan te melden.
‘Wij zeggen tegen geïnteresseerden: wil je in het groen werken, ga eerst eens een dag met je laarzen in de modder staan. De kans dat iemand dan ook blijft of de juiste keuzes maakt is dan veel groter’, stelt Hazen.

Leden verbinden aan onderwijs
‘De spanning op de arbeidsmarkt vraagt naar oplossingen waarbij we outside the box moeten denken’, vertelt LLTB-bestuurder Susanne Görtz. ‘We vinden dat iedere volwassene met een band tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid moet krijgen scholingsactiviteiten te volgen ter versterking van de arbeidsmarktpositie. Wij investeren in onderwijs en verbinden onze leden graag met onderwijs en een leven lang ontwikkelen.’
Volgens de LLTB-bestuurder is het belangrijk om focus aan te brengen en te kijken naar de behoeften van agrariërs en de kansen in de markt. De LLTB werkt daarbij samen met Yuverta en HAS green academy.
‘Maar als we behoeften en kansen vanuit het bedrijfsleven centraal stellen, moeten we ook verder kijken’, vindt Görtz. ‘Het is van belang dat er voldoende aanbod is van cursussen die passen bij onze sector, gegeven door opleiders die affiniteit hebben met de agro-foodsector. Daarnaast is het ook belangrijk dat de werkgevers en hun medewerkers het aanbod voldoende kennen. Op dit moment is ook dat nog niet het geval. Hier ligt dus nog een grote uitdaging.’
Door meer samen te werken met LEO, wordt volgens Görtz gewerkt aan het verkleinen van de afstand tussen bedrijfsleven en onderwijs. ‘Het creëren van bewustzijn over kansen en mogelijkheden heeft daarbij onze voortdurende aandacht. De kansen binnen onze mooie sector gaan verder dan werken op de velden of in de stal’, aldus Görtz.
‘Voor ons dus ook een belangrijke taak om mensen van buiten de sector te interesseren voor functies die niet altijd als groen worden gezien, zoals techniek, ICT en bedrijfsvoering. Laten we vooral investeren in een gedegen en resultaatgerichte leercultuur’, vervolgt de LLTB-bestuurder.
Over een jaar of vijf hoopt LEO een beroep te kunnen doen op een kwart van alle LLTB- leden om een LEX te organiseren. Dat werknemers om zich verder te ontwikkelen per se terug in de schoolbanken moeten, is volgens Niessen niet aan de orde.
‘Er zijn tal van nieuwe leervormen, zoals workshops en mbo-praktijkleren, waar je keuzes uit kunt maken. En de bedrijven hebben natuurlijk de praktijk waar mensen kunnen leren. Wij spreken eigenlijk niet over een leven lang leren, maar over een leven lang lol. Want dat is het als je jezelf met plezier kunt ontwikkelen in een mooie sector als deze.’

Artikel door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)

Foto door Michiel Elands

Graag werken met de natuur
Meer dan een op de vier Nederlandse werkenden staat open voor een carrière in de land- en tuinbouw. Dit blijkt uit onderzoek dat voor het project ‘Werken in de land- en tuinbouw’ is uitgevoerd.

Het afwisselende werk, bezig zijn in verbinding met de natuur en de maatschappelijke betekenis van het werk zijn de belangrijkste redenen waarom deze mensen de land- en tuinbouw zien zitten als werkgever. Het onderzoek is gehouden onder 1.268 Nederlanders die werken of willen werken, in opdracht van LLTB, LTO Noord, ZLTO, Glastuinbouw Nederland en NFO.

LEO merkt de afgelopen maanden dat de belangstelling voor de groene sector groot is, naast vakgebieden als de logistiek en ICT. De coöperatie werkt al samen met het groene onderwijs, zoals Yuverta, waar jon-geren worden opgeleid en volwassenen bijscholing kunnen krijgen. Maar de directeur heeft ook oudere werknemers, werklozen of mensen die na een peri-ode van ziekte weer re-integreren in het vizier

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen
De Limburgse agrarische sector ontdekken
In elke agrarische sector bij een of twee bedrijven de deuren open zetten voor potentiële nieuwe medewerkers. Dat is de komende jaren het streven van Leo Loopbaan en Ontwikkeling (LEO). De Limburgse coöperatie ondersteunt werknemers bij de start op de arbeidsmarkt of bij ‘een leven lang leren’. Daar hoort een kennismaking op het bedrijf bij.
‘Een regelmatige loopbaan-APK is zinvol voor werknemer én werkgever’
Zowel werknemers als werkgevers vinden loopbaanchecks nuttig, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Instituut Gak. Toch worden ze vaak pas gebruikt als medewerkers vastlopen in hun werk. Joop Brusselers, loopbaanspecialist bij Leo Loopbaan, pleit voor een preventieve inzet en inbedding in het HR-beleid. “Je brengt medewerkers in beweging.

Wellicht vind je een van deze artikelen ook wel interessant

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​

Loopbaanbegeleiding

Wil je graag wat extra begeleiding? Dan ben ik er voor jou met passende informatie of persoonlijke ondersteuning naar jouw behoefte. Dit kan telefonisch of digitaal, maar natuurlijk ook ‘in het echt’. Heb je hierover vragen of wil je een afspraak plannen neem dan contact met mij op via onderstaand formulier.